Bursa OSB Automotiv Kümesi

1961 yılında kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi 55 otomotiv firması ile doğal bir kümedir. Bölgede Karsan ve Renault fabrikalarının kurulması ile otomotiv üretime başlamıştır. Bu iki önemli OEM ile birlikte diğer firmalarımız dünya otomotiv sektörüne üretim yapmaktadır. Yüksek Kalite standartlarında üretimin yanı sıra, ARGR merkezleri, prototip hazırlama birimleri, uluslarası standartla test olanakları ile BOSB otomotiv kümesi Türkiye otomotiv sektörünün en önde gelen oyuncularından biridir. Türkiye otomotiv sektöründe en yüksek ihracat hacmine sahip bursa’da en önemli 55 firmayı bir araya getiren kümemizin 2015 yılı ihracat rakamı 3,9 milyar $’dir. Kümememiz üyeleri bu ihracat rakamını ve Pazar çeşitliliğini ve payını arttırmayı hedeflemektedir.

BOSB Bursa otomotiv sektörünün merkezidir.  Bizim kümelenme projemiz 2012 yılından beri Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bizim amacımız üyelerimiz in rekabet edebilme gücünü arttırmak ve üyelerimiz için bir değer yaratmaktır. BOSB otomotiv küme üyelerinin küresel endüstrinin içine entegre ve ihracat pazarının daha da arttırmak için destek sağlamaktadır. 55 şirket, 32.000 çalışanı ve 3,9 milyar $ ihracat kapasitesi ile küme, Türkiye’de otomotiv sektörünün öncülük etmektedir.

 

Bursa OSB kümeleri  TC. Ekonomi Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği seçilmiştir.